Gadeplan

Mange har en forestilling om, at gadeplansindsatser handler om, at der går nogle hærdebrede mænd på gaden og sikrer ro og orden. Sådan er det ikke.

Gadeplan foregår ligesom Rosen og Basens øvrige aktiviteter på flere niveauer og målrettet forskellige individer og grupper. F.eks. er et af vores stærkeste gadeplanskort vores Familiedage, hvor flere hundrede mennesker er i kontakt med Basen og derved danner relationer.

Man kan bruge gadeplansmedarbejdere til f.eks. at lave opsøgende arbejde omkring unge, som ikke er i kontakt med f.eks. værestederne, eller til at skabe kontakt til unge, som skaber uro og utryghed i områderne. Det kunne f.eks. også være til at bygge bro mellem andre faggrupper i områderne og de unge, som hænger ud på gaden. Mulighederne er mange.