Projekter

Rosenkildegårdens arbejde må aldrig blive isoleret på værestederne. Det er vigtigt, at vi - og ikke mindst de unge - kommer ud fra områderne og deltager med deres kammerater i f.eks. fritidsaktiviteter

Rosenkildegården har selv eller deltager sammen med andre i projekter, som er til gavn for de unge i områderne.

Firebirds

Rosenkildegården er ”base” for brandkadetprojektet ”Firebirds”, som er et samarbejde, der afvikles med Slagelse Brand og Redning. Forløbet strækker sig over 14 uger og her lærer de unge kadetter førstehjælp, teknikker til brandbekæmpelse og brandslukning, men også vigtigheden af hård fysisk træning. Det tilstræbes, at der hvert år bliver kørt to hold igennem - ét om foråret og ét om efteråret. Forløbene afsluttes med overrækkelse af kursusbevis, hvor både borgmesteren, samarbejdspartnere og familien vil være til overværelsen.

Superlæsning

Basen driver i samarbejde med Broskolen projektet superlæsning, hvor børn fra 0.- 4. klasse hver uge kommer i Basen til en hyggelig stund, hvor der læses historier, og hvor der er fokus på dansk sprogforståelse. 

Get2Sport

Dansk Idrætsforbund har et tiltag, som hedder Get2Sport og som har til formål at støtte unge fra de udsatte boligområder i forhold til deltagelse i foreningslivet. Det betyder blandt andet, at Basen hver onsdag har omkring 15-20 unge med til boksning i Korsør Amatør Bokseklub. Et fremragende samarbejde, som gør, at flere unge fra Motalavej nu er meldt ind og aktive i bokseklubben. Læs mere her:

Gadeplan ind i skolen

Når man taler om kriminalitetsforebyggelse er skolen en meget vigtig arena. Derfor prioriterer Rosen en medarbejder én dag om unge til tilstedeværelse på Marievangsskolen, hvor mange børn fra Ringparken går. Det betyder, at vi får mulighed for at støtte de unge på en måde, hvor deres skolegang hænger sammen med deres fritidsliv. Det giver også mulighed for at danne relationer til unge i forskellige arenaer, som kan give noget positivt til hinanden.